GrowthXP - Vekstkurver

Beslutsstöd för monitorering av tillväxt- och pubertetsutveckling,
samt tillväxt och hälsostatus för både mamman och fostret under graviditeten

Norway flag

Webbmoduler för integration i journalsystem

GrowthXP

SE-Nyfodda-22-44v-pojke

Olika moduler i sviten GrowthXP används idag i flertalet av Norges regioner tack vare integrationen och samarbetet med DIPS.GrowthXP
erbjuder ett bibliotek av tillväxtkurvor där barnets data kommer direkt ifrån journalsystemets databas. Totalt sett innehåller systemet ett 60 tal olika tillväxtkurvor och rapporter. Var och en med sitt unika användningsområde. Utöver visning av kurvorna ingår även beräkning av tillväxtvariabler såsom tillväxthastighet, kroppsproportioner, slutlängdsprediktioner mm. 


I samband med moderniseringen av regionernas system framöver så kommer webbmodulen GrowthXP stegvis ersätta de olika lösningar som varit i drift tidigare. Då den är byggd med ren html 5, JavaScript och css på klientsidan passar den för integration i samtliga typer av miljöer och stödjer alla webbläsare inklusive mobila enheter såsom surfplattor.GrowthXP
erbjuder ett komplett, interaktivt, användargränssnitt i webbmiljö för tillväxtkurvor. PC PAL står för hela utvecklingen och underhållet av modulen vilket innebär, utöver enklare integration för systemleverantören, snabbare uppdateringar, också en bättre upplevelse för slutanvändaren.

På sidan www.Vekststudien.no hittar du de norska tillväxtkurvorna för nedladdning (pdf-format).

GrowthXP Prenatal

GrowthXP Prenatal är byggd med samma teknik och baserad på samma underliggande bibliotek som GrowthXP. Här hittar du ett 100 tal olika tillväxt och hälsografer för både mamman och fostret under graviditeten.Liksom GrowthXP erbjuder Prenatal, olika möjligheter för integration och datakopplingar för att undvika dubbelinmatning, och istället basera visningen på redan existerande data i journalssystemet.Den internationella standarden FHIR stöds vilket gör systemet kompatibelt med de flesta större journalsystemen.

SYSTEMLEVERANTÖRER SOM ANVÄNDER VÅR TEKNIK

Har du frågor?